Quy trình làm việc

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tổng quan nhanh về quy trình phát triển phần mềm USUM Software và giải thích từng bước trong quy trình làm việc của chúng tôi.

Cung cấp cho USUM Softwarre thông tin của bạn để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn :

USUM Software là đối tác công nghệ của bạn trong việc phát triển sản phẩm

USUM Software là một công ty phát triển phần mềm thiết kế, hỗ trợ các giải pháp phần mềm theo yêu cầu và làm việc với các khách hàng có sở thích, nhu cầu kinh doanh và văn hóa tổ chức khác nhau.

Ý tưởng cho một sản phẩm mới

Đối với sản phẩm mới ở giai đoạn này, chúng tôi hiểu một kế hoạch kinh doanh hứa hẹn như thế nào, một sản phẩm có khả thi hay không và những gì thị trường có thể quan tâm đến nó.

Khái niệm và đánh giá

Định nghĩa phạm vi

Đánh giá sản phẩm hiện có

Trong trường hợp ứng dụng hiện có, giai đoạn đầu tiên bắt đầu với việc đánh giá sản phẩm. Sau đó, chúng tôi sáng tạo, lên ý tưởng có thể cải thiện ứng dụng mới hoặc ứng dụng hiện có của bạn.

Code audit

blank
blank

Đánh giá UX

Kiểm thử thăm dò

blank

Thiết kế sản phẩm

Chúng tôi thu thập, phân tích và xác định các yêu cầu thông qua phân tích kinh doanh và các quy trình kỹ thuật yêu cầu. Xác định các mục tiêu kinh doanh và viết đặc tả chức năng cần thiết để phát triển sản phẩm. Bước tiếp theo là thiết kế trải nghiệm người dùng dựa trên nghiên cứu.

blank

PHÂN TÍCH KINH DOANH

YÊU CẦU KỸ THUẬT

blank
blank

THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Phát triển sản phẩm

Trong quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi tạo ra bản trình bày trực quan cuối cùng về sản phẩm của bạn và triển khai nó bằng mã. Chúng tôi kiểm tra chức năng sản phẩm ở mọi giai đoạn của quy trình làm việc và đảm bảo chất lượng tuyệt vời của mã.

Thiết kế giao diện người dùng

blank
blank

Phát triển ứng dụng phía máy chủ / máy khách hàng

Quản lý cơ sở hạ tầng và DevOps

blank
blank

Đảm bảo chất lượng

Quản lý và hỗ trợ

Quản lý và hỗ trợ là quá trình liên tục trong suốt toàn bộ dự án. Chúng cho phép chúng tôi giữ liên lạc với bạn rõ ràng và hợp lý, lập kế hoạch và trình tự các nguồn lực, giảm thiểu tác động của rủi ro và kiểm soát chất lượng sản phẩm của bạn.

Lập kế hoạch

blank
blank

Coordination

Các công cụ chúng tôi sử dụng để tổ chức quy trình làm việc của mình

Quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi ?

Gọi ngay cho chúng tôi blank

Hỗ trợ ngay khi có thể khi bạn gọi cho chúng tôi

Để lại thông tin blank

Để lại thông tin liên hệ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay lại cho bạn

Liên kết mạng xã hội blank

Nhắn tin và kết nối với chúng tôi thông qua Fanpage USUM.

Tham khảo bằng Tiếng Anh blank

Truy cập và biết thêm thông tin về chúng tôi bằng Tiếng Anh

Scroll to Top