Về USUM Software

Xây dựng hệ thống phần mềm đa nền tảng, hiệu suất cao, bảo mật tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ không ngừng của tương lai.

Cung cấp cho USUM Softwarre thông tin của bạn để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn :

USUM Software là một trong những công ty phát triển phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Từ khi ra đời, USUM Software đã cung cấp các giải pháp hấp dẫn với các ứng dụng di động , website chất lượng cao và hệ thống lớn cho một lượng khách hàng ở nhiều lĩnh vực ở Việt Nam .

Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng phần mềm được yêu thích và sử dụng rộng rãi. Điều đó có nghĩa là các ứng dụng của chúng tôi sẽ đáng tin cậy mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi làm cho các ứng dụng quan trọng và phổ biến đến người dùng . Chúng tôi có một đội ngũ kỹ thuật hoàn hảo có thể tích hợp các nhu cầu sáng tạo và khắc khe của các tổ chức và cá nhân muốn xây dựng hệ thống của mình.

Giao tiếp cởi mở , môi trường làm việc năng động, và yêu thích sự đổi mới

WE ARE POWERCODE

USUM Software là một trong những công ty phát triển phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Từ khi ra đời, USUM Software đã cung cấp các giải pháp hấp dẫn với các ứng dụng di động , website chất lượng cao và hệ thống lớn cho một lượng khách hàng ở nhiều lĩnh vực ở Việt Nam .

Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng phần mềm được yêu thích và sử dụng rộng rãi. Điều đó có nghĩa là các ứng dụng của chúng tôi sẽ đáng tin cậy mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi làm cho các ứng dụng quan trọng và phổ biến đến người dùng . Chúng tôi có một đội ngũ kỹ thuật hoàn hảo có thể tích hợp các nhu cầu sáng tạo và khắc khe của các tổ chức và cá nhân muốn xây dựng hệ thống của mình.

Powercode In Numbers

0 +
Nhân viên
0 +
Dự án thành công
0 +
Dự án từ các nước
0 +
Công nghệ được sử dụng

MEET OUR CORE TEAM

Lập trình viên siêu hạng. Các nhà phân tích kinh doanh đẳng cấp thế giới. Nhà thiết kế sáng tạo và người giải quyết vấn đề. Hầu như không có một thách thức phát triển ứng dụng phần mềm nào mà nhóm của chúng tôi không thể giải quyết.

Huỳnh Ngọc Đức

CEO & Co-Founder

blank

Mai Đăng Xuân

CTO & Co-Founder

blank

Cù Lê Sinh

Co-Founder

WE VALUE

Lập trình viên siêu hạng. Các nhà phân tích kinh doanh đẳng cấp thế giới. Nhà thiết kế sáng tạo và người giải quyết vấn đề. Hầu như không có một thách thức phát triển ứng dụng phần mềm nào mà nhóm của chúng tôi không thể giải quyết.

Client

Our client-centric approach always prioritises our clients and their needs. We make sure that every decision, process, and strategy we follow aligns with the goals of our client and delivers results that surpass their expectations.

Team Work

With a healthy work environment that encourages open communication and opportunities for personal and professional growth, GoodCore strives to keep all team members content. Our team is what makes us good to the core!

Process

GoodCore’s agile development process is designed to ensure efficiency and maximum value. Our flexible process allows us to swiftly adapt to changes in our client’s requirements so that projects are delivered rapidly

Client

Our client-centric approach always prioritises our clients and their needs. We make sure that every decision, process, and strategy we follow aligns with the goals of our client and delivers results that surpass their expectations.

Môi trường tại Usum Software

Professional Development

We foster an environment that is conducive to the professional development of every team member. There are always things to learn from our clients and other team members, and we actively look for opportunities to inspire such learnings.

GoodCore offers multiple career tracks and, over the years, our team members have discovered and pursued new passions, branched out in terms of their role, and grown tremendously as professionals.

blank
blank

Education

We encourage our team members to pursue professional education that is in line with their passion, and that helps them do better at work. This includes technical courses and specialised certifications. GoodCore pays for conferences, online courses, books, and more.

In-house training sessions are arranged routinely for our team members to learn new technologies (which are coming out all the time!) as well as to pass on insights around various processes and methodologies involved in complex software development.

Fun & Entertainment

All work and no play makes Jack a dull boy.

It goes without saying that software development is hard work. And delivering great software is even harder! While there’s clearly an element of “labour of love” involved here but we tend to find an opportunity every now and then to get away from work and do something fun. Some of us are, admittedly, way too adventurous!

Thank you GoodCore entertainment committee for keeping us all sane amid all the work and deadlines! If it weren’t for you, we all would have been really dull.

blank
Scroll to Top