Bất động sản

Ứng dụng đặt chỗ, thị trường, nền tảng công ty, tích hợp hệ thống thanh toán,…

Du lịch

Giải pháp tích hợp hệ thống, nền tảng đặt chỗ và tìm kiếm thông tin du lịch.

Nhà hàng và thực phẩm

Hệ thống, nền tảng giao hàng, cửa hàng tạp hóa trực tuyến..v..v..

Đặt phòng

Ứng dụng đặt phòng khách sạn, đặt lịch hẹn, phát triển nền tảng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Làm đẹp

Spa trung tâm thẩm mỹ cần nển tảng tích hợp để giúp đẩy nhanh quy trình làm việc.

Thương mại điện tử

Cửa hàng trực tuyến, nền tảng thị trường, các giải pháp khác cho doanh nghiệp của bạn.

Giáo dục

Nền tảng học tập điện tử, ứng dụng chăm sóc trẻ em, dịch vụ phát trực tuyến và các nền tảng khác.

Tài chính

Ứng dụng web và thiết bị di động thực sự đại diện cho sự phát triển và tiến bộ của Fintech.

Thể thao

Dành riêng cho các giải pháp phần mềm thể thao bao gồm các ứng dụng, trang web thể thao,..v..v.!

Vận chuyển

Các giải pháp về vận chuyển nhanh và đáo ứng số lượng lớn người sử dụng được chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

Scroll to Top