Những dịch vụ USUM cung cấp khách hàng

Elasticsearch là gì? Tìm hiểu về Elasticsearch.

Cung cấp cho USUM Softwarre thông tin của bạn để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn :

Phát triển Website, Web App

Xu hướng phát triển phần mềm hiện đại đều đưa hệ thống lên ứng dụng web để dễ dàng sử dụng và quản lý. Đồng thời việc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, thương mại qua website ngày phát triển.

Phát triển Mobile App

blank

Giải pháp tích hợp và hợp nhất

Việc phát triển nhiều hệ thống phần mềm cũ và từ nhiều đơn vị khác nhau dẫn đến đồng bộ dữ liệu và sử dụng phần mềm trở nên phức tạp và khó khăn.

blank

Phát triển trí tuệ nhân tạo

Tìm các mô hình kinh doanh tốt hơn, các luồng doanh thu mới với các giải trí tuệ nhân tạo như Trợ lý ảo, Phân tích dữ liệu và Phân tích dự đoán, ... Chúng tôi giúp khách hàng của mình hiểu các lĩnh vực mà trí tuệ nhân tạo có thể mang lại. Tiếp đó, chúng tôi biến những ý tưởng đó thành giải pháp hoàn chỉnh.

blank

Phát triển sản phẩm phầm mềm mới

blank

Phát triển IoT

Tìm các mô hình kinh doanh tốt hơn, các luồng doanh thu mới với các giải trí tuệ nhân tạo như Trợ lý ảo, Phân tích dữ liệu và Phân tích dự đoán, ... Chúng tôi giúp khách hàng của mình hiểu các lĩnh vực mà trí tuệ nhân tạo có thể mang lại. Tiếp đó, chúng tôi biến những ý tưởng đó thành giải pháp hoàn chỉnh.

Quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi ?

Gọi ngay cho chúng tôi blank

Hỗ trợ ngay khi có thể khi bạn gọi cho chúng tôi

Để lại thông tin blank

Để lại thông tin liên hệ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay lại cho bạn

Liên kết mạng xã hội blank

Nhắn tin và kết nối với chúng tôi thông qua Fanpage USUM.

Tham khảo bằng Tiếng Anh blank

Truy cập và biết thêm thông tin về chúng tôi bằng Tiếng Anh

Scroll to Top