Những dịch vụ USUM cung cấp khách hàng

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian ngắn.

Phát triển Website, Web App

Xu hướng phát triển phần mềm hiện đại đều đưa hệ thống lên ứng dụng web để dễ dàng sử dụng và quản lý. Đồng thời việc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, thương mại qua website ngày phát triển.

Phát triển Mobile App

Giải pháp tích hợp và hợp nhất

Việc phát triển nhiều hệ thống phần mềm cũ và từ nhiều đơn vị khác nhau dẫn đến đồng bộ dữ liệu và sử dụng phần mềm trở nên phức tạp và khó khăn.

Phát triển trí tuệ nhân tạo

Tìm các mô hình kinh doanh tốt hơn, các luồng doanh thu mới với các giải trí tuệ nhân tạo như Trợ lý ảo, Phân tích dữ liệu và Phân tích dự đoán, ... Chúng tôi giúp khách hàng của mình hiểu các lĩnh vực mà trí tuệ nhân tạo có thể mang lại. Tiếp đó, chúng tôi biến những ý tưởng đó thành giải pháp hoàn chỉnh.

Phát triển sản phẩm phầm mềm mới

Việc phát triển nhiều hệ thống phần mềm cũ và từ nhiều đơn vị khác nhau dẫn đến đồng bộ dữ liệu và sử dụng phần mềm trở nên phức tạp và khó khăn.

Phát triển IoT

Scroll to Top